Otázky a odpovede

Otázky_o_vysušovaní_plesňach_sanácii_a_odpovede._Poradenstvo

  

1. Ako dlho trvá vysušovanie?

Na vysušenie zavlhnutého objektu je spravidla potrebná doba cca 14 až 21 dní.
Doba závisí od stupňa zavlhnutia, od druhu stavebného materiálu a od skutočnej doby, počas ktorej sú prístroje v prevádzke.

2. Aké hlučné sú odvlhčovače?

Nasadenie vysušovacích  prístrojov je vždy spojené s určitou zvukovou kulisou.
Hlučnosť prístrojov je možné merať, a na požiadanie vieme tieto údaje (v decibeloch) aj poskytnúť. Ale nakoľko naše uši sú zmyslovým orgánom a nie meracím zariadením, je na základe tých údajov len ťažko možné predstaviť si subjektívny pocit.

Naše prístroje sú odhlučnené, avšak čím sa nastaví vyšší výkon, tým je vyššia ich hlasitosť. Prirodzene sa snažíme udržať túto hlasitosť, ktorú prístroje produkujú, čo najnižšie.

 

3. Ako často treba vylievať vodu?

Ako často je potrebné zbernú nádobu kondenzačných odvlhčovačov vylievať, závisí od okolitých podmienok, teda od vzdušnej teploty a vlhkosti, od výkonu nasadených odvlhčovačov a od veľkosti zbernej nádoby.  
Vo veľmi zavlhnutých priestoroch, teda pri cca. 90 % vzdušnej vlhkosti je potrebné zbernú nádobu vylievať 2-3 krát za deň.  Každý prístroj má zabudovanú poistku proti pretečeniu.
Naplnenie zbernej nádoby zabudovanej v kondenzačnom odvlhčovači zaznamená plavák. Ak sa tento plavák zvyšovaním hladiny v nádobe zdvihne do určitej výšky, zatlačí na kontaktný spínač a odvlhčovač sa automaticky vypne. Ak teda nebudete môcť nejaký čas nádobu vyliať, nespôsobí to žiadny problém (odhliadnuc od toho, že prístroj počas tejto doby nevysušuje).

V závislostí od možností vysušovaného priestoru je možné v niektorých prípadoch odvádzať kondenzát z prístroja cez hadicu priamo do odtoku, prípadne pripojiť do kondenzátového čerpadla, a tak zabezpečiť samostatné vyprázdňovanie nádoby.

 

4. Ako je to so spotrebou el. energie?

Väčšina našich odvlhčovacích prístrojov má zabudované počítadlo. Pomocou údaja o dĺžke prevádzky z počítadla a priemernej spotreby el. energie udávanej v technických údajoch prístroja vieme zistiť celkovú spotrebu el. energie počas vysušovania (v kW). Ďalšia možnosť ako zistiť spotrebu el. energie je zaznamenanie údajov z elektromeru objektu na začiatku a na konci vysušovania.
Po ukončení vysušovania od nás obdržíte výpočet celkovej spotreby el. energie vysušovacích prístrojov.
Tento výkaz je možné postúpiť Vášmu poskytovateľovi el. energie ako potvrdenie o výnimočnom odbere na základe škôd spôsobených vodou. Poskytovateľ tak bude môcť pri výpočte preddavkov na budúci rok toto potvrdenie zohľadniť.

Na základe našich podkladov o spotrebe el. energie pri vysušovaní je možné si nárokovať náhradu nákladov u Vašej poisťovne alebo správcu objektu.