Lokalizácia prieniku vody

Vykonávame_zisťovanie_priesaku_vody_v_byte_alebo_v_dome

Vďaka skúseným odborníkom a vďaka spolupráci s partnerskými firmami sme schopní rôznymi spôsobmi vyhľadať  netesnosti. Škody, ktoré môže spôsobiť netesnosť alebo  chyby v tesnení, nesmú byť podceňované.

Spôsoby lokalizácie

Tu nájdete prehľad o spôsoboch lokalizácie, ktoré vykonávame. Podrobné informácie nájdete pod príslušným spôsobom.

  Prehľad výhod našej meracej techniky

    Elektroimpulz   Dym     Zatopenie
Plocha   anwendbar   bedingt anwendbar   anwendbar
Stena/atika/zvislé stavebné časti   nicht anwendbar   anwendbar   nicht anwendbar
Strešné prestupy   bedingt anwendbar   anwendbar   bedingt anwendbar
Fasády   nicht anwendbar   anwendbar   nicht anwendbar
S vysokou presnosťou   anwendbar   bedingt anwendbar   nicht anwendbar
Nedeštruktívne   anwendbar   nicht anwendbar   anwendbar
Nosné časti   anwendbar   bedingt anwendbar   anwendbar
Kapiláry   anwendbar   nicht anwendbar   anwendbar
Zateplená strecha   anwendbar   anwendbar   anwendbar
Nezateplená strecha   anwendbar   bedingt anwendbar   anwendbar
Fólie a asfaltové materiály   anwendbar   anwendbar   anwendbar
anwendbar
= vhodné
bedingt anwendbar
= obmedzené
nicht anwendbar
= nevhodné

Spôsob

Elektroimpulzy

Zisťovanie_priesaku_vody_elektroimpulzmi

čítať ďalej...

Detekčný plyn

Zisťovanie_priesaku_vody_plynovou_skúškou

čítať ďalej...

Blower Door

Termografické_zobrazenie_Blower_door

čítať ďalej...