Nahlásenie škodovej udalosti
Údaje k poistnej udalosti/ objektu
Údaje o poistencovi
Ako ste sa o nás dozvedeli?
Prosím pripočítajte k 2 číslo 1.