O nás

Spoločnosť TVG - Technische Vertriebs - Gesellschaft GmbH so sídlom vo Viedni sa už viac ako 40 rokov spoľahlivo a odborne stará o spokojnosť našich zákazníkov v oblasti klimatizačnej techniky a odvlhčovania. Zakladateľom spoločnosti je pán Carl Haerdtl. Úspešný podnik dotvárajú pobočky v Grazi a Linzi a dcérske firmy v Bratislave a v Prahe.

Konateľ

Firma TVG Klima Slovakia s.r.o. a jej oddelenie DRYSTAR bola založená v roku 1997 v Bratislave.

Základom našej činnosti na Slovensku sú komplexné služby v oblasti likvidácie škôd spôsobených vodou v dôsledku povodní alebo havárií vodovodných rozvodov,  urýchľovanie stavebných procesov a temperácia priestorov.

Vďaka našej poctivej a spoľahlivej dlhoročnej práci a ústretovému prístupu našich pracovníkov sa úspešne rozvíja naša spolupráca s poisťovňami na Slovensku.  Výsledkom je bezproblémové a rýchle jednanie pri riešení poistných udalostí, čo slúži predovšetkým k prospechu zákazníka.

Na základe našich skúseností a dopytu sme rozšírili našu činnosť o rekonštrukčné práce, či už v súvislosti s poškodením vodou alebo s tým nesúvisiace. Tým, že zastrešujeme a organizujeme všetky zúčastnené profesie, výrazne skrátime dobu likvidácie škôd či rekonštrukcie a zabezpečíme bezproblémovú následnosť prác.