Impressum

TVG Klima Slovakia s.r.o.
Odd.: DRYSTAR
Stará Ivanská cesta 1/C
821 04 Bratislava

Telefon: +421 2 44 63 09 24

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka č: 14270/B
IČO: 35 71 35 18
IC DPH: SK 2020249671

Copyright © 2020 TVG

Všetky práva vyhradené.

Odpovednosť za poskytnuté údaje:

Usilujeme sa o čo najsprávnejšie a najaktuálnejšie informácie. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť chyby. Obsah webstránky je starostlivo spracovávaný. Autori a vydávatelia však nepreberajú žiadnu zodpovednosť a záruku za správnosť, spoľahlivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií. Používanie webstránky a informácií v nej obsiahnutých je na vlasné riziko užívateľa. Vyhradzujeme si právo na priebežné zmeny. 

Obrazová dokumentácia

Fotolia

Technológia

Contao Content-Mangement-System

www.contao.org