Endoskopia

Na zistenie miesta príčiny úniku sa zavádzajú pevné alebo pružné endoskopy cez otvory s priemerom 4-10 mm do stien alebo štrbín v podlahe.

Táto metóda slúži predovšetkým na preskúmanie v stavebných materiáloch v predsadených stenách a stavebných dutinách, napr pri balkónových drevených konštrukciách alebo obmurovkách.

Kontakt

Prejsť na kontaktný formulár... tu