Skúška detekčným plynom

Pri malých netesnostiach sa do vyprázdneného potrubného systému vháňa detekčný plyn (nejedovatý, nehorľavý). Oproti vode uniká plyn v cca desaťnásobnom objeme a je ľahko detekovateľný. Detekčný plyn uniká v mieste netesnosti a je možné ho zachytiť špeciálnym MBS snímačom.  

Použitie:

  • zabudované rozvody
  • skúšky plochých striech

Kontakt

Prejsť na kontaktný formulár... tu