Ochrana údajov

 

Všetky osobné údaje umiestnené na tejto webstránke budú uložené a spracované výhradne na zisťovanie Vašich prianí, na zasielanie ponúk alebo informácií o produktoch. TVG-Drystar zaručuje, že Vaše údaje budú spracované dôverne, adekvátne podľa platných zákonov o ochrane údajov, a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. 

Táto webstránka používa Google Analytics službu webovej analýzy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „Cookies“, textové dáta, ktoré budú uložené na Vašom počítači, a ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webstránky. Informácie o Vašom používaní webstránky (vrátane Vašej IP adresy) získané cez Cookie budú prenesené a uložené na server spoločnosti Google v USA.

 


Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho užívania webstránky pre zostavenie hlásení o aktivitách webstránky pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších službieb spojených s užívaním webstránky a internetu. Google postúpi prípadne tieto informácie na tretiu osobu, len ak to bude určené zákonom alebo ak táto tretia osoba bude tieto údaje spracovávať z poverenia Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP adresu s inými údajmi z Google.

Inštaláciu Cookies môžete zrušiť pomocou príslušného nastavenia Vášho softwaru Browser; každopádne Vás upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť niekedy používať niektoré funkcie tejto webstránky v plnom rozsahu.

 

    
Používaním webstránky vyjadrujete súhlas so spracovaním Vašich údajov prevádzkovateľom Google hore uvedeným spôsobom a na hore uvedený účel.

 

Zbieranie a ukladanie údajov je možné  kedykoľvek  s trvalou platnosťou zrušiť. Ohľadne diskusie o používaní nástrojov analýzy spolu s úplnými IP adresami by sme radi upozornili, že táto webstránka bude prevádzkovateľom Google Analytics ďalej používaná s dodatkom „_anonymizelp()“, a preto s dôvodu vylúčenia priameho prepojenia na konkrétne osoby, budú IP adresy spracovávané skrátene.