Poradenstvo_návrhy_sušenia_na_mieru_protiplesňové_opatrenia_návrhy_na_prevenciu_proti_plesňam

Návrh opatrení proti plesniam

Správne_vetranie_zabráni_tvorbe_plesní,_pomáha_meranie_vlhkosti_vlhkomerom_v_byte_

 

 

 

Tvorba plesní v obytnom priestore je zväčša spôsobená nejakým pochybením pri stavbe. Avšak často je príčinou nebezpečnej tvorby plesní aj nesprávna izbová klíma. Na prevenciu stačí len pár jednoduchých opatrení .

1. Vzdušná vlhkosť

Vzdušná vlhkosť v obytných priestoroch nemá presahovať 60%. Hodnoty Vám spoľahlivo ukáže jednoduchý vlhkomer.

2. Nárazové vetranie

Tri krát denne nárazovo vetrať. To znamená, okná na niekoľko minút úplne otvoriť (3-15 minút podľa sily pohybu vzduchu a rozdielu medzi vnútornou a vonkajšou teplotou). Tým sa zabezpečí optimálna výmena vlhkého opotrebovaného vzduchu za čerstvý, čím klesne aj relatívna vlhkosť vzduchu.

 

3. Výmena vzduchu

V neprítomnosti cez deň stačí vždy ráno a večer zabezpečiť v obytných a spálňových priestoroch kompletnú výmenu vzduchu nárazovým vetraním.  Používanie vetračiek je relatívne neúčinné a pri dlhodobo pootvorených oknách vedie len k energetickým stratám.

4. Vykurovanie

Vykurovanie: Napriek vysokým cenám energií by mali byť miestnosti dostatočne vykurované - cca  20°C. Pri tom istom obsahu vodných pár je relatívna vlhkosť vzduchu tým nižšia, čím je vyššia teplota vzduchu.

 

5. Izbové dvere

Izbové dvere medzi rozdielne vykurovanými miestnosťami majú ostávať zatvorené. Inak sa vlhký vzduch rozšíri do chladnejšej miestnosti a zvýši tam relatívnu vlhkosť vzduchu.  Rozdiel teplôt medzi otvorenými miestnosťami by nemal presahovať 4°C.

6. Kúpeľňa

Kúpeľňu je potrebné po sprchovaní alebo kúpaní ihneď vyvetrať. Počas sprchovania alebo kúpania musia byť dvere kúpeľne zatvorené, aby sa vodné pary nešírili do celého obytného priestoru.  

7. Varenie

Pozor pri varení: aj kuchynské dvere majú pri varení zostať zatvorené a vodné pary by mali byť podľa možnosti okamžite vyvedené von (odsávanie cez digestor).

8. Prádlo

Miestnosti, ktoré sú využívané na sušenie prádla, sa musia častejšie vetrať, dvere nechávať zatvorené.

9. Žehlenie

Aj po žehlení je bezpodmienečne potrebné vyvetrať.

10. Zriecť sa zvlhčovačov vzduchu

Podľa možnosti je vhodné zriecť sa zvlhčovačov vzduchu. Na jednej strane zvyšujú relatívnu vzdušnú vlhkosť, na druhej strane obzvlášť zvlhčovače na radiátoroch poskytujú živnú pôdu pre baktérie a huby.

11. Klimatizačné zariadenia

Klimatizačné zariadenia je potrebné pravidelne čistiť, inak sa stávajú zdrojom silného znečistenia vzduchu v miestnosti.