Prečo znižovať vlhkosť vzduchu?

Kde a prečo by mali byť nasadené odvlhčovače vzduchu?

Znižovanie_vzdušnej_vlhkosti._Kde_a_prečo_by_mali_byť_nasadené_odvlhčovače_vzduchu?

Príliž vysoká vlhkosť vzduchu môže viesť k nežiadúcim účinkom ako nevoľnosť, korózia, rast húb a baktérií atď. Tomuto je možné predísť znižovaním vzdušnej vlhkosti.

V takých prípadoch sa odporúča nasadenie odvlhčovačov vzduchu. 

Odvlhčovač vzduchu pomôže:

 • zabezpečiť primeranú izbovú klímu
 • chrániť pred koróziou
 • urýchliť stavebné a sanačné práce
 • zabrániť kondenzácii vodných pár
 • "prevencii" pred tvorbou plesní a húb
 • pri rôznych technologických procesoch

Používanie odvlhčovačov vzduchu - zásady funkčnosti:

Zásady_funkčnosti_pri_používaní_odvlhčovačov_vzduchu

Tu sú vymenované najdôležitejšie zásady funkčnosti odvlhčovačov:

 • prístroje sú určené na prevádzku "vnútri"
 • okná a dvere je potrebné udržiavať uzavreté
 • umiestnenie prístroja do stredu miestnosti zvyšuje jeho výkon
 • prívod a výstup vzduchu nesmie byť v žiadnom prípade zakrytý
 • na prístroj sa nesmú klásť žiadne predmety
 • medzi prístrojom a stenami musí byť odstup od cca 0,3 m 
 • opatrnosť pri umiestňovaní odvlhčovačov v blízkosti zdrojov tepla
 • je potrebné dbať na teplotný rozsah, v ktorom môže prístroj prevádzkovať (návod na obsluhu)
 • odvlhčovače vzduchu je možné prepravovať alebo skladovať vo zvislej polohe

Čo znamená odvlhčovanie vzduchu?

Čo_je_odvlhčovanie_vzduchu?_čo_znamená_vysušovať_vzduch?

Odvlhčovanie vzduchu znamená prostredníctvom určitého procesu redukovať zo vzduchu vodné pary, ktoré su v ňom obsiahnuté. Vlhkosť je možné zo vzduchu odstrániť tým, že sa zníži teplota pod rosný bod, pri ktorom vodné pary začínajú kondenzovať.  Z toho dôvodu sa táto metóda nazýva proces kondenzácie. V každodennom živote môžeme tento fenomén pozorovať tiež, keď vyberieme z chladničky fľašu s vychladeným nápojom.  Na fľaši sa vzhľadom na zvýšenie okolitej teploty okamžite vytvoria kvapky. Prejavuje sa tu súvislosť s poklesom teploty vzduchu pod rosný bod v blízkosti fľaše.
Tento jav možno vidieť aj v zime pri nasadnutí do vychladnutého auta. Okná, najchladnejšie plochy, sa okamžite zarosia, keďže vlhký vzduch, ktorý vydychuje človek, nie je nasýtený vzduch v aute schopný pojať.

Procesu absorbcie sa hovorí pri odvlhčovaní prostredníctvom nasiakavých substancií (roztok chloridu vápennatého a chloridu horečnatého, silikagel, chlorid líthný, chlorid draselný, oxid hlinitý,chlorid vápennatý atď.). Táto metóda je veľmi rozšírená. Väčšinou sa tieto substancie balia do vrecúšok a prikladajú do balenia ku produktom citlivým na vlhkosť. 

 

V praxi sú používané nasledovné odvlhčovacie metódy:

Vykurovanie a vetranie:
Ide o najrozšírenejší spôsob, ktorý je však časovo náročný a nie vždy účinný.

Kondenzačné odlvhčovanie:
Kondenzácia vodných pár vo vzduchu. Tento spôsob je účinnejší ako obyčajné vykurovanie a vetranie.

Absorpčné odvlhčovanie:
Zbavovanie sa vlhkosti pomocou pohlcovania vodných pár. Tento spôsob je najúčinnejší.

Podľa spôsobu prevádzky poznáme dva druhy odvlhčovania vzduchu:


uzavretý okruh:
žiadna výmena odvlhčeného vzduchu za čerstvý vzduch zvonku,
napr. odlvhčovanie miestností pomocou kondenzačných odvlhčovačov

otvorený okruh:
čiastočná alebo úplná výmena odlvhčeného vzduchu za čerstvý vzduch zvonku