Po_vysušení_vykonávame_rekonštrukčné_práce,_teda_sanačné_práce_po_vytopení_alebo_po_zatečení

Po odstránení príčiny škody a vykonaní odvlhčovacích prác atď. sa môže začať s rekonštrukčnými prácami. Aj na túto dôležitú časť sanácie po škodách spôsobených vodou je tím firmy DRYSTAR, aj s pomocou našej rozsiahlej siete partnerov zaoberajúcich sa sanáciami, veľmi dobre vybavený.

 

Vypracujeme Vám návrh sanačných prác ušitý na mieru a skoordinujeme jednotlivé práce potrebné pre realizáciu Vašej zákazky.

Krok za krokom k sanácii

Dobrá vec si žiada čas: Nekonajte unáhlene! To platí obzvlášť pre sanáciu.

Zisťovanie škôd

Rekonštrukčné_práce_po_škodách_spôsobených_vodou

Pred začiatkom sanácie sa zbierajú údaje o mieste poškodenia, príčine škody a rozsahu potrebných prác. Následne sa vypracúva správa z obhliadky a ponuka na vysušovanie a rekonštrukčné práce. Keď je odstránená príčina škody, môže sa začať s rekonštrukciami, inak by škody vznikali znova. Vďaka tomu, že prácu jednotlivých odborníkov (maliarske práce, opravy omietok, pokládka parkiet, výmena dlažby) organizuje jeden subjekt, je možné omnoho lepšie zabezpečiť plynulú následnosť prác, čo môže výrazne skrátiť dobu rekonštrukcie.

Príčina škody

Sanačné_práce,_teda_opravy_maľovky,_omietky,_podlahy

Zistenie, že napríklad škoda spôsobená vodou vznikla vadou v izolácii proti vlhkosti, nemusí ešte znamenať, že miesto poškodenia izolácie sa nachádza v bezprostrednej blízkosti viditeľného zavlhnutia. Voda môže vniknúť napríklad zvonku cez izoláciu na nejakom vzdialenom mieste, a až na viditeľnom bode  cez stenu, podlahu, strop, atď. preniknúť dnu. Pritom je potrebné tiež brať na zreteľ, že voda môže pôsobením kapilarity vzlínať nahor. Pri zisťovaní príčiny škody je väčšinou veľkým prínosom účasť odborníka alebo znalca.

Odstránenie škody

Sanačné_práce_po_vodovodných_haváriách,_či_haváriách_vody

Ak existuje možnosť opravy, je potrebné dbať na to, aby sa používali iba materiály, ktoré nezhoršia funkciu pôvodných častí. Ak nie je možné zistiť presné miesto poškodenia, odporúča sa opraviť kompletné plochy alebo časti.

Kontakt

Kontakt,_havarijna_služba,_nonstop_služba

Prejsť na kontaktný formulár... tu