Ak_je_vlhko_v_dome,_dochádza_pre_nadmernú_vzdušnú_vlhkosť_ku_kondenzácii_vody

Spôsobila Vám voda škody na majetku? Žiadnu paniku!

 
Sme Vašim partnerom pre komplexné vysušovacie služby vrátane rekonštrukčných prác.
Dôležitým predpokladom pre vykonanie účinnej sanácie škôd spôsobených vodou je zistenie a odstránenie príčiny škody.

Miesta poškodenia nie sú vždy viditeľné, a preto sa v praxi často pre vyhľadanie škody vykonáva lokalizácia netesností.   

Súčasne s vykonávanými opravami alebo bezprostredne po nich sa môže začať s odvlhčovaním.
Radi Vám poradíme! Dôverujte našim technikom pri výbere vhodnej odvlhčovacej metódy, ktorá Vám zabezpečí účinné, hospodárne a rýchle vysušenie.

Na požiadanie vykonávame v pravidelných časových intervaloch merania vlhkosti a prostredníctvom predtlačeného meracieho protokolu sa dokumentuje priebeh a pokroky sušenia.  

Sušenie vykonávame pomocou rôznych druhov prístrojov na vysušovanie. Po kontaktovaní našej firmy emailom alebo telefonicky si dohodneme bezplatnú obhliadku objektu. Následne vypracujeme cenovú ponuku a dohodneme termín nasadenia strojov. Prístroje ponúkame aj na predaj, ale hlavne na prenájom. Tieto stroje je možné si u nás vyzdvihnúť a nainštalovať si ich svojpomocne (napr. kondenzačné odvlhčovače, vykurovače). Sušenie však predovšetkým realizujeme ako komplexnú službu s dodávkou, rozmiestnením, zapájaním prístrojov v objekte, prípadnými úpravami, ako oddelenie vysušovanej časti priestoru plachtou, sledovaním priebehu sušenia pomocou meraní vlhkosti, prípadnými korektúrami počas sušenia a demontážou prístrojov. Vykonávame aj vrty do podlahy/stropu pri zatečeniach do podlahových, či strešných izolácií, ktorými do nich vháňame suchý vzduch, alebo do stien pre zavedenie vykurovacích tyčí. Priestory poškodené zavlhnutím na požiadanie zrekonštruujeme do pôvodného stavu. Ide o oškrabanie a obnovenie omietky, novú maľovku, odstránenie a obnova podlahovín, zárubní, soklov, výmena dlažby v mieste vŕtaných otvorov atď. Odstraňujeme aj plesne. Viac o rekonštrukčných prácach a odstraňovaní plesní sa dočítate na tejto webovej stránke. 

Prístroje na prenájom

Na_odstraňovanie_škôd_po_vytopení_a_sušenie_po_zatečení_používame_odvlhčovače_na_prenájom

čítať ďalej...

Prístroje na predaj

Prístroje_na_predaj_:Kondenzačné_odvlhčovače_vhodné_na_stavebné_sušenie,_vykurovače,_vysokovýkonné_ventilátory

čítať ďalej...

Lokalizácia prieniku vody

Vykonávame_zisťovanie_netesností,_kade_voda_preniká._Používame_rôznu_meraciu_techniku_na_lokalizáciu_prieniku_vody_pri_zavlhnutí

čítať ďalej...

Meranie vlhkosti

Zavlhnutie_zisťujeme_meraním_vlhkosti._Máme_rôzne_ spôsoby_merania_potrebné_pri_sušení_po_vytopeniach,

čítať ďalej...

Kontakt

Kontakt_na_pobočku_Drystar_v_Bratislave,_kde_poskytujeme_nonstop_službu_a_poradenstvo

Prejsť na kontaktný formulár... tu

Formulár pre nahlásenie škody online