Služby DryStar

Sušenie po zatečeniach

Sušenie zatečení po haváriách vodovodných rozvodov, poruchách podlahového kúrenia, sušenie zatečených izolácií

čítať ďalej...

Prístroje na prenájom

Vysušovanie_pomocou_prístrojov_na_prenájom,_ako_sú_odvlhčovače,_vysušovače_alebo_sušiče_,kondenzačné,_absorpčné

čítať ďalej...

Meranie vlhkosti

Disponujeme_meracou_technikou_ako_je_infračervená_kamera_pre_termografiu_alebo_CM_prístroje_na_meranie_vlhkosti

čítať ďalej...

Stavebné sušenie

Stavebné_sušenie_znamená_urýchlenie_stavebných_procesov_na_vlhkej_stavbe,_sušíme_kondenzačnými_odvlhčovačmi

čítať ďalej...

Lokalizácia prieniku vody

Vykonávame_lokalizáciu_prieniku_vody,_t.j._zisťovanie_netesností

čítať ďalej...

Rekonštrukčné práce

Vykonávame_rekonštrukčné_alebo_sanačné_práce,_teda_opravy_poškodení,_výmena_podlahy,_opravy_maľovky_v_rámci_poistných_udalostí

čítať ďalej...