Správne vetranie

Pleseň za skrinkou v kúpeľni, zarosené okná, čierne fľaky v spálni - správne vetranie miestností a budov často vyžaduje veľkú dôslednosť.

Aby ste predišli nielen poškodeniam stavby, ale aj energetickým stratám, dbajte na nasledovné body.

1. Mikrovetranie nestačí!

Mikrovetranie spôsobujú všetky netesnosti v budove. Za posledné roky je venovaná netesnostiam zvýšená pozornosť a budovy sa (správne a zmysluplne) stavajú lepšie utesnené. Tým sa znižujú energetické náklady. Napriek tomu je potrebné aktívne vetrať.

Poznámka: pre zabezpečenie dostačujúceho vetrania cez netesnosti aj v bezveternom počasí, musí byť budova tak netesná, že by pri veternom počasí dochádzalo k citeľnému pohybu vzduchu. 

2. Nárazové vetranie alebo vetranie prievanom je najlepší spôsob vetrania cez okná!

Takéto vetranie zamedzuje energetickým stratám a ochladeniu stavebných častí. Osvedčená je výmena vzduchu - a tým aj odstránenie prebytočnej vzdušnej vlhkosti - cielená a v čo najkratšom čase.   
Vetrajte používané miestnosti približne každú hodinu.

Vedľajší účinok: pritom sa odvádzajú aj škodlivé látky, čo vylepšuje klímu v miestnosti.

Nárazové vetranie: pri úplne otvorenom okne 4-10 minát viac krát denne vetrať (čím je chladnejšie, tým kratšie vetrať)
Vetranie do kríža: "prievanom", všetky okná 2-4 minuty a viac krát denne otvoriť.

3. Vetranie cez vetračku sa neodporúča!

Pri tomto spôsobe vetrania ("cez vetračku") ostávajú okná často veľmi dlho v tejto polohe, preto dochádza v chladných ročných obdobiach k nežiadúcim energetickým stratám.
Vzhľadom na silnejšie ochladenie okenného ostenia môže dokonca dochádzať k tvorbe plesní.

4. Nie ste si istí? Kúpte si vlhkomer!

Kto si nie je istý, či je vzdušná vlhkosť privysoká, môže ju kontrolovať vlhkomerom. Ním je možné sledovať, aby sa relatívna vlhkosť v miestnosti pohybovala podľa možnosti medzi 40 a 60 %.
V predajniach sa cena za dostatočne presné vlhkomery pohybuje už od cca 4 Eur.

Poznámka: Aj v daždivom počasí by ste mali vetrať, lebo vzduch v miestnosti je ohriaty, preto vlhkosť z miestnosti odvádza von.

5. Spálňu ráno dobre vyvetrať!

Ak vyvetráme hneď ako vstaneme, nie sú steny a nábytok ešte tak silno preniknuté vlhkosťou a je možné ju ľahko odviezť preč.
Ak vetráme len večer, je potrebný nepomerne dlhší čas.

Nevykurované alebo menej vykurované miestnosti sa nemajú vykurovať ohriatym vzduchom z iných miestností.
Vodná para obsiahnutá vo vzduchu v teplejších miestnostiach zvýši veľmi rýchlo relatívnu vzdušnú vlhkosť v chladných miestnostiach a vyzráža sa ako kondenzát na chladnejších povrchoch obvodových stien.
Nenechajte miestnosti silno vychladnúť!

Dvere v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou treba nechávať zatvorené, aby sa vlhkosť nešírila do celého bytu.
Veľké množstvo pár (ako zo sprchovania, varenia atď.) treba ihneď vyvetrať von a po pol hodine znova vyvetrať.
Keď vstaneme, spálňu treba vyvetrať a po pol hodine znovu vetrať.

Dodatočnej vlhkosti z prílišného počtu izbových rastlín, izbových fontán, odparovačov na vykurovaciom telese atď. sa treba zriecť. Prádlo by ste mali radšej sušiť vonku.

Ak musíte bezpodmienečne prádlo sušiť doma, mali by ste na to použiť uzavretú miestnosť, v ktorej otvoríte aspoň vetračku.

6. Vetranie Vašich pivničných priestorov!

Pivničné okná ostávajú často pootvorené po celý rok, čo môže viesť k problémom. Obzvlášť na jar, keď sa teploty vonkajšieho vzduchu a tým aj jeho vzdušná vlhkosť zvyšuje, sa ako kondenzát zráža vlhkosť vonkajšieho vzduchu na povrchoch pivničných stien (ešte chladných zo zimného obdobia).

Aj v lete sú obvodové steny pivníc vždy o niečo chladnejšie pôsobením okolitej zeminy. Preto pivničné priestory ohrozované plesňou vetrajte začiatkom roka a v lete menej a najlepšie iba v noci.
V zime by ste mali vetrať podľa možnosti tak, ako v obytných priestoroch.

Len pri umelom vetraní stráca nevypočitateľnosť teploty, vetra a poveternostných podmienok na význame.

Vetracie zariadenie: Tu "putuje" opotrebovaný vzduch pomocou ventilátora cez odvetrávací systém - buď centrálny - alebo jednotlivými vetracími zariadeniami - do vonkajšieho prostredia. 

Je samozrejmé, že v tomto prípade musí byť odniekiaľ zabezpečený prívod čerstvého vzduchu. Najjednoduchšie riešenie sú okná s mikrovetraním.

Vetranie odvetracím zariadením s prívodom vzduchu, pri ktorom sú prísun aj vyfukovanie vzduchu mechanicky poháňané, je v porovnaní so všetkými doteraz spomenutými metódami najpresnejšie ovládateľná metóda.

Pre zanietených sporiteľov energie sa táto varianta ponúka preto, lebo pri nej teplo obsiahnuté vo vyfukovanom vzduchu je získavané späť  (prenesené na čerstvý vzduch), čím sa ušetrí energia na vykurovaní.